top of page

OBCY NA MOJEJ KANAPIE

Reżyseria: Grzegorz Brzozowski
Produkcja: Polska 2017
Czas trwania: 53 min
Cykl: W polskim obiektywie
Obraz współczesnego miasta z perspektywy couchsurferów – Warszawa jako miejsce spotkań ludzi z różnych stron świata, w różnym wieku i z różnymi historiami życiowymi. Łączy ich poczucie zagubienia, a także dojmująca potrzeba ucieczki od samotności. Couchsurfing staje się płaszczyzną porozumienia dla zupełnie odmiennych światów – w jaki bowiem inny sposób można by skłonić polskiego inżyniera po pięćdziesiątce i studenta z Niemiec do wspólnego składania chińskiego modelu helikoptera?
bottom of page