top of page

INFORMACJE

O WOLONTARIACIE

Kogo szukamy?
Szukamy przede wszystkim osób, które kochają kino i chcą poznać tajniki pracy w kulturze. Nie boisz się wyzwań, chcesz przeżyć niezapomniane wakacje filmowe, zgłoś się koniecznie, czekamy na Ciebie do 10 lipca.

  • BILETER KINA

obsługa widowni, dbanie o ekspozycję materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsorów, patronów i partnerów LAF

czas pracy: 6h dziennie, na 2 zmiany

  • KASJER KINA/KASJER BIURA ORGANIZACYJNEGO

obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera ze wskazaniem na tworzenie codziennych raportów kasowych i frekwencyjnych w dostarczonych przez organizatorów LAF arkuszach kalkulacyjnych, kontakt online z innymi obiektami LAF

czas pracy: czas pracy: 6h dziennie, na 2 zmiany

  • PRACOWNIK BIURA ORGANIZACYJNEGO

wydawanie paczek akredytacyjnych, udzielanie szeroko rozumianej informacji na temat programu Akademii i atrakcji Zwierzyńca jako znakomitego i różnorodnego miejsca rekreacji

czas pracy: czas pracy: 6h dziennie, na 2 zmiany

  • WOLONTARIUSZ DO POMOCY PRZEDSZKOLNEJ

LAF prowadzi AKADEMIĘ DZIECIOM, gdzie zawodowe przedszkolanki przygotowują program atrakcji dla najmłodszych uczestników LAF. 
Do obowiązków wolontariusza, oprócz pomocy w opiece nad dziećmi do lat 8, należy obsługa laptopa/odtwarzacza DVD i projektora.

czas pracy: 6h dziennie, na I zmianę

  • RAF (Royal Air Force) - GRUPA SZYBKIEGO REAGOWANIA

prace siłowe, pomoc grupie plastyków przy instalacjach na mieście, rozwieszanie plakatów, kolportaż gazetek festiwalowych po Zwierzyńcu, inne, w zależności od potrzeby. 

nienormowany czas pracy

  • DZIENNIKARZ GAZETKI FESTIWALOWEJ ZWIERZYNIEC FILMOWY

terminowe przygotowywanie tekstów do druku, przeprowadzanie wywiadów z gośćmi LAF, jej organizatorami i uczestnikami, sporządzanie notatek ze spotkań z twórcami odbywającymi się w kinach LAF. Gazeta jest wydawana codziennie z dwoma wydaniami weekendowymi.
Gazeta nie tyle zawiera recenzje filmów, co w ciekawy sposób informuje o atrakcjach Zwierzyńca i LAF, prezentuje wywiady z gośćmi i uczestnikami LAF, jest kompendium wiedzy na temat "co, gdzie, kiedy, po ile" w Zwierzyńcu i inne.

FAQ

Czy mogę do Zwierzyńca przyjechać w dniu rozpoczęcia Akademii?
Wszyscy wolontariusze są zobligowani do stawienia się w Zwierzyńcu na 2 dni przed rozpoczęciem LAF. Jest to niezbędne, by przeobrazić serce Roztocza w miasto gotowe na filmowe święto.

 

Ile godzin dziennie pracują wolontariusze LAF?
Wolontariusze LAF zasadniczo pracują w systemie dwuzmianowym (I - 8-14; II - 14-20), po 6 godzin dziennie. 
Są stanowiska, o czym poniżej, na których obowiązuje nienormowany czas pracy.
W fazie początkowej (faza przygotowawcza przed Akademią) i końcowej (w dniu zakończenia Akademii) wszystkich wolontariuszy obowiązuje nienormowany czas pracy, zależny od potrzeby. Szczegóły zawsze ustalane są między wolontariuszami i ich przełożonymi.

Co się stanie, gdy chciałam /-em zostać dziennikarzem gazetki, ale to stanowisko zostało powierzone innym osobom?

W takim przypadku, o ile uznają to za zasadne i o ile dana osoba zaznaczyła w formularzu także swoje zainteresowanie innymi stanowiskami, organizatorzy LAF przydzielają inne zajęcie.

 

Czy decyzja organizatorów LAF w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia do wolontariatu jest ostateczna?
Tak. Nie przewidujemy odwołań od decyzji.
Natomiast zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają wolontariuszowi pojawienie się na LAF i pracę w ramach wolontariatu. W takim przypadku organizatorzy LAF rezerwują sobie prawo bądź do ogłoszenia na stronie internetowej LAF w dziale fakultatywnego naboru, bądź do kontaktu e-mailowego/telefonicznego z osobami, które w procesie rekrutacji nadesłały swoje zgłoszenia, a nie zostały przyjęte do grona wolontariuszy. 
Organizatorzy LAF nie przygotowują tzw. listy rezerwowej. W razie potrzeby analizują ponownie zgłoszenia i kontaktują się w sprawie znalezienia zastępstwa z wybranymi osobami.

Mam 15 lat. Czy mogę zostać wolontariuszem LAF?
Nie. Wolontariuszem LAF może zostać osobą, która ukończyła 16 rok życia przed rozpoczęciem edycji LAF, w ramach której chciałaby pracować jako wolontariusz.

Mam 17 lat. Czy mogę zostać wolontariuszem LAF?
Tak. Osoba która w dniu rozpoczęcia LAF nie jest osobą pełnoletnią (a ma skończone 16 lat) i zostanie decyzją organizatorów LAF przyjęta w poczet wolontariuszy, wraz z porozumieniem o wolontariacie powinna dostarczyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna z pisemną zgodą.


W jaki sposób jest ogłaszana lista osób przyjętych do grona wolontariuszy LAF?
Lista szczęśliwców będzie publikowana w trzecim tygodniu lipca na stronie internetowej laf.org.pl w zakładce WOLONTARIAT. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszej publikacji listy, np. w razie konieczności rozpatrzenia większej niż zwykle ilości aplikacji.
Osoby, których aplikacje rozpatrzono pozytywnie, zostaną o tym poinformowane via e-mail.

Kiedy dowiem się, na jakim stanowisku będę pracował /-a?
Lista opublikowana na stronie internetowej LAF będzie zawierać imiona i nazwiska wolontariuszy.
Przydziały zostaną podane w e-mailu z instrukcjami, o czym w następnym punkcie.

 

Opublikowano listę wolontariuszy LAF. Co dalej?
Wolontariusze LAF otrzymają drogą e-mail dalsze instrukcje, zawierające informacje dotyczące pracy przed rozpoczęciem Akademii (dotyczy wybranych stanowisk, przydziały stanowisk, zakwaterowania w Zwierzyńcu, podróży do/ze Zwierzyńca, podpisania porozumienia o wolontariacie.

Jakie mam szanse, by zostać wolontariuszem LAF?
Spore. Nie wymagamy od wolontariuszy fachowej wiedzy czy niespotykanych umiejętności. Każde zgłoszenie, od którego będzie biła przemożna chęć do przeżycia niezwykłej przygody połączonej z czasami wyczerpującą pracą, zostanie wzięte pod szczególną uwagę.

 

Kogo poszukujemy?
Preferujemy osoby, które "chcą chcieć". 
Chcą dołożyć swoją cegiełkę do powstania kolejnej edycji wyjątkowego festiwalu filmowego.
Chcą zobaczyć filmy z Europy i spoza niej, których nigdzie indziej w kraju zobaczyć nie można.
Chcą przeżyć niezapomniane, fantastyczne wakacje w urokliwym sercu Roztocza.
Chcą poznać uśmiechniętych ludzi z całej Polski, naładowanych pozytywną energią, serdecznością i otwartych na nowe znajomości.
Chcą dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda "praca w kulturze".
Chcą nabrać pewności siebie pracując w grupie, jednocześnie nie będąc anonimowym trybikiem festiwalowej maszyny.

bottom of page