top of page

Sprzedaż biletów i karnetów podczas 24. edycji LAF

Jak zakupić bilet?

Sprzedaż biletów na filmy jest prowadzona w kinach przed seansami. Koszt pojedynczego biletu to 15 zł.

Jak zakupić karnet?

Istnieje możliwość zakupienia karnetów:

  • pełnych (na cały festiwal) - 240 zł

  • 5 dniowych - 170 zł (ważny 5 dni z rzędu)

  • 3 dniowych - 100 zł (ważny 3 dni z rzędu)

Karnet można zakupić

  • podczas Akademii w kasie biura organizacyjnego 

UWAGA!
Karnety są ważne po wcześniejszym odebraniu ich w biurze festiwalowym (Browar Zwierzyniec, ul. Browarna 7)
Karnetów nie można odebrać w kinach SKARB i SALTO.

Karnety upoważniają do wstępu na biletowane projekcje filmowe w liczbie:

  • Karnet pełen/klubowy - na wszystkie pokazy filmowe biletowane każdego dnia LAF.

  • przez 5 dni lub 3 dni z rzędu biletowanych projekcji filmowych każdego dnia ważności akredytacji.

  • Karnety okresowe zyskują ważność wraz z odnotowaniem przez biletera kina pierwszego wejścia na seans filmowy.

  • Akredytacja prasowa - wstęp na wszystkie biletowane projekcje filmowe każdego dnia LAF. Akredytacja prasowa przysługuje wyłącznie czynnym dziennikarzom publikującym regularnie w periodykach drukowanych lub w Internecie, autorom programów telewizyjnych i radiowych. Każda redakcja może ubiegać się tylko o jedną akredytację dla swojego przedstawiciela. Warunkiem otrzymania akredytacji jest przysłanie wypełnionego formularza akredytacyjnego, z pieczątką firmową redakcji i podpisem redaktora naczelnego. Do wniosku należy dołączyć kopię publikacji (nagrań) z poprzedniej edycji LAF, jeśli ubiegający się był w ubiegłym roku akredytowany. Jeśli ubiega się o akredytację po raz pierwszy, oczekujemy kopii publikacji (nagrań) własnych dotyczących tematyki filmowej. Termin składania wniosków o przyznanie akredytacji prasowej upływa z dniem 31.07.2023r. Nie będą rozpatrywane wnioski zawierające uchybienia formalne. O przyznaniu akredytacji powiadomimy zainteresowane redakcje drogą mailową. Akredytacja prasowa jest imienna i nie może być przekazywana innym osobom, pod groźbą unieważnienia.

Wstęp na imprezy towarzyszące dla osób akredytowanych jest wolny.


Ceny akredytacji nie zawierają kosztów noclegów.

Zespół LAF

www_LAFF_bilety (1).png
bottom of page