top of page
www_LAFF_media_2 (1).png

Komu przysługuje akredytacja medialna?

Wyłącznie czynnym dziennikarzom publikującym regularnie w periodykach drukowanych lub w Internecie, autorom programów telewizyjnych i radiowych. Każda redakcja może ubiegać się tylko o jedną akredytację dla swojego przedstawiciela. Warunkiem otrzymania akredytacji jest przysłanie wypełnionego formularza akredytacyjnego, z pieczątką firmową redakcji i podpisem redaktora naczelnego.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię publikacji (nagrań) z poprzedniej edycji LAF, jeśli ubiegający był w ubiegłym roku akredytowany. Jeśli ubiega się o akredytację po raz pierwszy, oczekujemy kopii publikacji (nagrań) własnych dotyczących tematyki filmowej.

 

Termin składania wniosków o przyznanie akredytacji prasowej upływa z dniem 31.07.2023. Wypełniony formularz wniosku należy wysłać na adres biuro@laffest.pl 
O przyznaniu akredytacji powiadomimy zainteresowane redakcje drogą mailową

 

Akredytacja prasowa nie może być przekazywana innym osobom.

bottom of page